Kierownictwo Urzędu

Dyrektor

mgr inż. Robert Szepietowski

tel.: 23 672 54 14

 

Główny Księgowy

mgr Karolina Szymańska

tel.: 23 672 54 14