Rozbudowa drogi w miejscowości Opinogóra Górna

Dodane przez admin - czw., 28/01/2021 - 12:09
umowa OG
Świetna wiadomość dla mieszkańców miejscowości Opinogóra Górna. W dniu 26.01.2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona w miejscowości Opinogóra Górna na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00”. Modernizacja drogi przewiduje poszerzenie jej nawierzchni do 6m, wykonanie odwodnienia oraz budowę jednostronnego chodnika. Uporządkowana zostanie również zieleń przydrożna. Wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome grubowarstwowe. Generalnym Wykonawcą zadania jest Konsorcjum - LIDER: Z.U.H „KOPTRANS” Witold Piętka , ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów; PARTNER – Z.U.H. „MARBUD” mgr inż. Mariusz Piętka ul. Reutta 16b, 06-400 Ciechanów. Jest to ostatni etap rozbudowy DP 1237W o długości 680 m. Realizacja zadania jest możliwa dzięki decyzjom Pani Starosty, Zarządu oraz Rady Powiatu Ciechanowskiego. Partycypację 50 % kosztów rozbudowy zapewnił Wójt Gminy Opinogóra Górna. Koszt zadania wyniesie 913 tys. zł, termin wykonania zadania 31.10.2021 r. Po przedstawieniu harmonogramu prac i organizacji ruchu w dniu 29.01.2021 rok planowane jest przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy.