Przedstawiono wstępne koncepcje projektów przebudowy dróg powiatowych

Dodane przez admin - śr., 20/01/2021 - 07:35
narada projekty
W dniu 15 stycznia 2021 roku w naszej siedzibie przy ul. Mazowieckiej 7 odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji dwóch zadań projektowych - na przebudowę/rozbudowę: - 1 zadanie : DP nr 1224W (od DK 50 do m. Sarnowa Góra) oraz DP 1226W (od m. Sarnowa Góra do m. Gołotczyzna), - 2 zadanie : DP 1206W (od m. Grudusk do m. Łysakowo) oraz DP 2319W (przejście przez m. Łysakowo). Wykonawca, przedłożył wstępne koncepcje obejmujące proponowane rozwiązania projektowe, które zostały omówione podczas spotkania. Po zapoznaniu się z założeniami przedstawionej dokumentacji Dyrektor PZD oraz pracownicy pionu technicznego wnieśli do koncepcji uwagi dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, które mają zostać zaprojektowane na poszczególnych odcinkach dróg. Uwagi inwestora dotyczyły takich zagadnień jak przejścia dla pieszych, chodniki, zjazdy na posesje graniczące z drogami, miejsca parkingowe itp. Uzgodniono, że projekty muszą uwzględniać również zatoki autobusowe oraz oświetlenie w miejscowościach, przez które biegną planowane do modernizacji drogi. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na początek lutego br. Po wstępnym zatwierdzeniu koncepcji projektowych przez PZD w Ciechanowie odbędą się szerokie konsultacje społeczne przy udziale projektanta, przedstawicieli Gminy Sońsk, Gminy Grudusk oraz zainteresowanych mieszkańców.
Załączniki