Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych

Dodane przez admin - wt., 22/12/2020 - 10:49
oznakowanie

Wykonaliśmy zadanie związane z grubowarstwowym oznakowaniem poziomym dróg powiatowych.

Oznakowanie zostało wykonane na drodze powiatowej nr 2421W na odcinku od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie do miejscowości Gąsocin oczyszczalnia ścieków (ul. Łąkowa), a także na drodze powiatowej nr 1213W na odcinku od miejscowości Chrzanówek (DK nr 60) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1237W w Opinogórze Górnej. I i II etap prac to ponad 20 km bieżących grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg powiatowych. Zrealizowane zadanie to świetna informacja dla kierowców przed trudnym sezonem jesienno-zimowym.