Koordynacja robót podczas przebudowy drogi 1237W

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 17/03/2021 - 13:30

Kategoria

Odbyły się kolejne narady Zespołu Koordynacyjnego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 1237W na odcinku od końca miejscowości Opinogóra do mostu, którego wykonawcą jest Firma PRDI z Mławy oraz na odcinku Opinogóra - Długołęka w miejscowości Opinogóra Górna, który wykonuje konsorcjum firm KOPTRANS i MARBUD. Generalni Wykonawcy przedstawili stan zaawansowania prac na placach budów. Przedstawiciel Firmy PRDI poinformował nas, że oczekują na dostawę rur do przepustów pod koroną drogi. Po wykonaniu wszystkich przepustów Firma planuje rozpocząć prace ziemne związane z poszerzeniem jezdni i wykonaniem podbudowy. Wykonawca drugiego odcinka konsorcjum firm KOPTRANS i MARBUD poinformował nas, że roboty ziemne pod poszerzenie jezdni oraz pod ustawienie krawężników zostały wykonane. Obecnie trwa stabilizacja gruntu. W miejscowości Opinogóra wybrano ziemię pod wykonanie chodnika, jeżeli pozwoli na to pogoda planowane jest ustawianie krawężników. Na powyższych odcinkach wykonane zostaną badania geologiczne dot. prawidłowości zagęszczenia gruntu. Realizacja obydwu zadań przebiega zgodnie z harmonogramami przedłożonymi przez Generalnych Wykonawców i zatwierdzonymi przez PZD w Ciechanowie.
narada 1237W 1237W 1237W 1237W 1237W