Konsultacje społeczne w Gminie Grudusk

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 17/03/2021 - 13:21

Kategoria

W ubiegłym tygodniu przy udziale projektanta i przedstawicieli PZD w Ciechanowie zakończył się pierwszy etap konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami miejscowości Grudusk, Sokołowo, Strzelnia i Łysakowo. Konsultacje dotyczyły projektu rozbudowy dróg powiatowych od Gruduska do Łysakowa oraz przejście przez miejscowość Łysakowo. Mieszkańcy wymienionych miejscowości licznie uczestniczyli w spotkaniach – przybyło ponad 150 osób. Zainteresowanym osobom została zaprezentowana wstępna koncepcja rozbudowy w/w dróg. Mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje dotyczące rozwiązania sytuacji związanych z wodami opadowymi i roztopowymi, lokalizacją zatok autobusowych oraz lokalizacją zjazdów na prywatne posesje. Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Grudusk , OSP Łysakowo i Szkole Podstawowej w Grudusku za możliwość skorzystania z pomieszczeń w celu przeprowadzenia konsultacji.
konsultacje konsultacje