Koniec I etapu konsultacji

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 15/03/2021 - 09:20

Kategoria

Zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych w Gminie Sońsk. Zainteresowanym mieszkańcom uczestniczącym w spotkaniach została przedstawiona wstępna koncepcja rozbudowy dróg powiatowych 1224W od DK nr 50 do Sarnowej Góry i 1226W od Sarnowej Góry do Gołotczyzny. W czterech spotkaniach o charakterze typowo roboczym, w które zaangażowani byli bezpośrednio sołtysi sołectw Sarnowa Góra, Łebki Wielkie, Drążewo, Chrościce-Łyczki i Damięty Narwoty wzięło udział około 100 osób. Z mieszkańcami sołectw i właścicielami działek sąsiadujących z naszymi drogami uzgodniliśmy lokalizacje zjazdów do ich posesji. Mieszkańcy przekazali również zespołowi projektowemu i przedstawicielom PZD w Ciechanowie swoje uwagi dotyczące lokalizacji zatok autobusowych, oświetlenia , ciągów pieszych czy też kwestii odwodnienia projektowanych dróg. W sytuacjach, które wymagają głębszej analizy konsultacje będą kontynuowane. Dziękujemy OSP Sarnowa Góra za możliwość korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej.