Skuteczne udrożnienie kanalizacji deszczowej

Dodane przez admin - pon., 11/01/2021 - 09:55

Kategoria

Ostatnie intensywne opady deszczu występujące w naszym regionie pokazały wyraźnie skuteczność działań podjętych przez PZD w Ciechanowie polegających na udrożnieniu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Gąsocinie. Na przełomie października i listopada 2020 roku wykonaliśmy kompleksowe czyszczenie kolektora deszczowego w ul. Kolejowej, dokonaliśmy napraw uszkodzonych fragmentów sieci oraz przy współpracy z Wójtem Gminy Sońsk oczyściliśmy rów melioracyjny odbierający wody opadowe i roztopowe z sieci kanalizacji. Na załączonym filmie wyraźnie widać, że w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rowu bez przeszkód. Potwierdzili to również sami mieszkańcy, którzy w rozmowach z PZD w Ciechanowie stwierdzili, że widać zdecydowaną poprawę w działaniu kanalizacji deszczowej. Ten kolektor to bardzo ważny element kanalizacji deszczowej ponieważ odprowadza wody opadowe nie tylko z ul. Kolejowej, ale również z wielu innych ulic Gąsocina.
Załączniki