Droga 1237W - przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu robót

Dodane przez admin - pon., 11/01/2021 - 09:19

Kategoria

W dniu 04.01.2020 r. przekazany został Generalnemu Wykonawcy plac budowy zadania inwestycyjnego polegającego na zmodernizowaniu drogi powiatowej nr 1237W na odcinku od końca miejscowości Opinogóra Górna do mostu w miejscowości Długołęka na długości 4,170 km. Wartość zadania 4 126 000,23 zł w tym : Fundusz Dróg Samorządowych - 2 724 347,23 zł Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - 1 051 653,00 zł Gmina Opinogóra Górna - 350 000,00 zł Zakres prac obejmuje uporządkowanie zieleni przydrożnej, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni, poboczy oraz rowów odwadniających. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej. Spotkania Zespołu Koordynacyjnego odbywać się będą raz w tygodniu. Zadaniem Zespołu będzie ocena realizacji harmonogramu prac i jakości ich wykonania. Zespołem kierował będzie Dyrektor PZD w Ciechanowie. Termin wykonania zadania 31.10.2021 r. Generalnym wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S. A. z siedzibą w Mławie.
1237W