Rusza rozbudowa DP 1217W

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 21/11/2023 - 13:49

Kategoria

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo, na docinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice – etap I o długości 913mb. Zadanie obejmuje: - budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 6m, - przebudowę skrzyżowań z innymi drogami i zjazdów, - budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3m, - budowę zatoki autobusowej, - budowę kanalizacji deszczowej, - budowę kanału technologicznego, - budowę oświetlenia ulicznego, - przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, - wykonanie zbiornika infiltracyjno – odparowującego. Wykonawcą inwestycji jest "ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD.-KAN., ENERGETYCZNYCH, HANDLU I USŁUG M. M. MŁYŃSCY" z Ciechanowa. Wartość zadania: 7 482 120,75 zł, w tym środki pozyskane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5 225 000,00 zł. Termin zakończenia I etapu rozbudowy zaplanowano na miesiąc grudzień 2024 roku.

Source URL: https://pzdciechanow.pl/aktualnosc/826-rusza-rozbudowa-dp-1217w