Realizujemy kolejne zadanie

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 23/10/2023 - 07:25
umowa

W dniu 16.10.2023r. podpisaliśmy umowę na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (do granicy powiatu)”

Umowa obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50m i długości 5,260km,

- wykonanie chodnika na długości 920m, w miejscu istniejącego zniszczonego,

- wymiana przepustu pod drogą o śr. 80cm.

- odmulenie istniejących rowów wraz z usunięciem zakrzaczeń,

- umocnienie poboczy kruszywem,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania będzie: WEGARTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 630.

Wartość zadania wynosi 5 548 803,92 zł brutto

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.