Przetarg na przebudowę DP 2319W od DW 616 do m. Przywilcz

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 30/03/2023 - 14:12
Przywilcz
W dniu 24.03.2023r. ogłosiliśmy przetarg na przebudowę DP 2319W na odcinku od DW 616 do m. Przywilcz. Zakres zadania obejmuje wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 4,5 m. W ramach zadania będą wykonane również roboty związane z oczyszczeniem i odmuleniem rowów przydrożnych oraz wymienione istniejące przepusty pod drogą. Z uwagi na ograniczone środki na obecnym etapie nie przewiduje się wykonania wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej. Termin składania ofert to 12.04.2023r. godz. 8.00