Zadania zrealizowane w roku 2022

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 27/02/2023 - 11:20
Pniewo
Dziś przypominamy zadanie zrealizowane w m. Pniewo – Czeruchy – Urząd Gminy Regimin. Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy bitumicznej. W obszarze skrzyżowania z drogą gminną wykonany został dodatkowo ściek odprowadzający wodę, a istniejące kratki przy krawężnikowe zostały wyregulowane. Zadanie o wartości 199 821,65 zł zostało sfinansowanie w całości ze środków finansowych Powiatu Ciechanowskiego. Inwestycję zrealizowała firma STRABAG Sp. z o. o.
Pniewo
pniewo