Przypominamy inwestycje zrealizowane w 2022 roku

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 13/01/2023 - 09:38
Gąsocin

Dzisiaj przebudowa drogi powiatowej w Gąsocinie na długości 581,80 mb – Urząd Gminy Sońsk

1. Zadanie w imieniu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie prowadził i nadzorował Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie na podstawie dokumentacji budowlanej wykonanej w 2009 roku.

2. Zakres przebudowy przewidywał:

a) wykonanie kanalizacji deszczowej na całym odcinku,

b) wbudowane obustronnych chodników,

c) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,

d) wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7 m,

e) przebudowa skrzyżowań i zjazdów do posesji sąsiadujących z drogą,

f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w technologii grubowarstwowej,

3. Dodatkowo w ramach rozszerzenia zakresu zadania:

a) zwiększono ilość zatok i miejsc postojowych w rejonie Kościoła,

b) zmieniono część pobocza utwardzonego na chodnik,

c) dokonano korekty komunikacji z drogami gminnymi,

d) poprawiono odwodnienie w rejonie ronda.

4. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o.

5. Wartość zadania po rozszerzeniu zakresu prac 1 988 778,08 zł

W oddzielnym postępowaniu na podstawie przetargu nieograniczonego wykonano również 165 mb chodnika łączącego przeprowadzoną inwestycję z istniejącym ciągiem pieszym w obszarze skrzyżowania z drogą gminną.

Wykonawcą zadania była firma PHU PROMENADA Ciechanów

Wartość zadania – 193 897,20 zł

Dla przypomnienia przedstawiamy zdjęcia porównawcze przeprowadzonej inwestycji.

Gąsocin
Gąsocin
gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin
Gąsocin