!! UWAGA !!

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 19/12/2022 - 15:01
komunikat
W roku bieżącym ogłoszone zostały dwa przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Leśnej na odcinku od Pętli Miejskiej do miejscowości Rutki Marszewice. W obydwu przetargach oferty oscylowały w okolicy 20 mln złotych brutto. W związku z tak wysokimi kosztami realizacji rozbudowy, obydwa przetargi zostały unieważnione. Samorząd Powiatowy chcąc wykorzystać przyznaną promesę wstępną w wysokości 5,25 mln zł złożył wniosek dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie przyznanych środków na etapowanie zakresu robót budowlanych. Od 1 grudnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych dokonał zmian przyznanej promesy wstępnej, umożliwiając jej wykorzystanie na szeroką modyfikację zakresu robót. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w dniu 27.12.2022r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej nr 15 Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Celem spotkania jest poznanie opinii mieszkańców dot. zakresu prac jakie powinny być wykonane w ramach posiadanych środków.