Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 17/11/2022 - 09:17
narada

W siedzibie PZD w Ciechanowie odbyło się spotkanie Dyrektora, pionu technicznego oraz Kierownika i pracowników Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Referatu Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Celem spotkania było omówienie zmian w przepisach dotyczących ustawy o drogach publicznych, które weszły w życie 21 września 2022 roku.

Przeanalizowaliśmy również nowopowstałe przepisy techniczno – budowlane, które zastąpiły warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

narada
narada