Dofinansowanie na modernizację DP

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 22/07/2022 - 12:08
dofinansowanie
Remonty i przebudowy kolejnych dróg będą możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych obejmującego obszary na których kiedyś funkcjonowały PGR. To inwestycje, o które zabiegali Mieszkańcy wsi, Sołtysi Sołectwa Ślubowo i Kałęczyn - Pani Teresa Ratkowska i Pan Piotr Kanigowski oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Żbikowski. W ramach Programu Powiat Ciechanowski złożył dwa wnioski, drugi dotyczył przebudowy drogi Regimin - Klice, ale niestety na to zadanie nie dofinansowanie nie zostało przyznane. Już niebawem rozpoczęty będzie proces inwestycyjny