Analiza wykonania budżetu PZD za I półrocze 2022

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 15/07/2022 - 07:19
budżet

W bieżącym tygodniu odbyło się spotkanie, na którym Dyrektor PZD w Ciechanowie wraz z sekcją finansowo-księgową, działem technicznym oraz sekcją zamówień publicznych przeanalizował wykonanie i stan budżetu jednostki za I półrocze 2022 roku.

Dokonaliśmy szerokiej analizy wykonania poszczególnych działów i paragrafów budżetu. Wiele uwagi poświęcone zostało omówieniu stanu zawansowania prowadzonych obecnie inwestycji i remontów, w tym inwestycji wieloletnich zawartych w WPF Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i naszej jednostki.

Z uwagi na ciągły bardzo dynamiczny wzrost cen materiałów i usług, kondycja budżetu po I półroczu przeanalizowana została w kontekście zapewnienia stabilności i ciągłości realizacji zadań zaplanowanych przez PZD do końca 2022 roku.

Wzrosty cen paliw i materiałów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego kształtują się następująco :

# ceny paliwa – wzrost o ok. 50 %

# ceny emulsji asfaltowej – wzrost o ponad 100 %

# ceny masy na zimno – wzrost o 65 %

# ceny kruszywa – wzrost o ok. 60 %

Dzięki dotychczasowemu racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu, oraz systematycznym analizom realizacji budżetu, posiadane w budżecie środki powinny zabezpieczyć płynność wykonania zadań w II półroczu br.

budżet