Zaawansowanie inwestycji na DP 1241W

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 13/06/2022 - 11:22
1241

WOLA MŁOCKA - firma WAPNOPOL – Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Narada koordynacyjna odbyła się w terenie.

Generalny Wykonawca prowadzi m. in. prace związane z układaniem chodników.

W trakcie wykonywania zadania pojawiły się utrudnienia z dostosowaniem wysokości istniejących działek do projektowanej nawierzchni. Teren Woli Młockiej to specyficzny teren, na którym występują duże różnice poziomów poszczególnych działek w stosunku do planowanej nowej nawierzchni. Przy udziale zainteresowanych mieszkańców i przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck Sylwii Koziatek - Stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych oraz Antoniego Strzembecznego - Stanowisko pracy ds. budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych, uzgodniliśmy zakres koniecznych prac dodatkowych. Uzgodnienia dotyczyły też podjazdu dla osób niepełnosprawnych w rejonie Ośrodka Zdrowia oraz korekty i zmiany prac brukarskich w rejonie figurki.

Utrzymanie projektowanych rozwiązań dot. rzędnych drogi pozwoli na skuteczne, zgodne z projektem wykonanie instalacji odwodnienia.

Od dnia dzisiejszego Generalny Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni.

Zadanie wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241