Inwestycja w Woli Młockiej bez zakłóceń

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 23/03/2022 - 13:21
narada koordynacyjna

We wtorek odbyła się kolejna narada koordynacyjna dot. przebudowy DP 1241W w m. Wola Młocka.

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy – Firmy Wapnopol omówił zaawansowanie prac.

Realizowany jest ostatni etap robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Ponadto w tym tygodniu na placu budowy prace ma rozpocząć ekipa brukarska, która wykona w pierwszym etapie ustawienie krawężników.

Inwestor PZD w Ciechanowie wyraził zgodę, aby Generalny Wykonawca na wniosek właścicieli posesji sąsiadujących z drogą i w uzgodnieniu z Inwestorem, mógł dokonać drobnych korekt lokalizacji zajazdów do ich posesji.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

narada koordynacyjna