Realizacja inwestycji w Gąsocinie i Rydzewie

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 17/03/2022 - 07:20
narada

W tym tygodniu odbyła się kolejna narada koordynacyjna, której uczestnikami byli przedstawiciele PZD w Ciechanowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Generalnego Wykonawcy firmy STRABAG Sp. z o.o.

Przebudowa DP Gąsocin – GMINA SOŃSK

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy omówił zakres prac jakie wykonano w ostatnim czasie w m. Gąsocin. Zakończone zostały roboty związane z ustawieniem krawężników.

Wyznaczono ostateczne lokalizacje miejsc, w których zostaną wybudowane dodatkowe zatoki postojowe w rejonie Kościoła. Kontynuowane będą prace związane z ułożeniem kostki na chodniku i w miejscach zjazdów do posesji.

Rozbudowa DP Rydzewo – GMINA CIECHANÓW

W Rydzewie trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na całym rozbudowywanym odcinku. Nawierzchnia drogi została sfrezowana. Wykonawca rozpoczął wymianę konstrukcji jezdni oraz ustawianie krawężników.

narada