Budżet PZD w Ciechanowie na 2022 rok

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 10/01/2022 - 07:20
budżet

W tym tygodniu w siedzibie PZD odbyło się spotkanie Dyrektora PZD z działem finansowo-księgowym, działem technicznym, sekcją zamówień publicznych i sekcją kadr. Na spotkaniu został przeanalizowany przyjęty w dniu 27.12.2022 r. podczas Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego budżet na 2022 r. Omówione zostały główne założenia budżetu w kontekście ich realizacji przez PZD w Ciechanowie.

Przyjęty budżet dla naszej jednostki zakłada po stronie wydatków inwestycyjnych kwotę blisko 8,9 mln. zł zaś po stronie wydatków bieżących kwotę blisko 3,6 mln. zł.

Tak jak w latach ubiegłych planujemy realizować:

-kontynuację inwestycji drogowych i prac projektowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

-zadania „jednoroczne” – remonty i nowe prace projektowe,

-zakupy inwestycyjne,

-zadania z zakresu letniego i zimowego bieżącego utrzymania dróg.

Dyrektor PZD określił również zadania dla poszczególnych komórek jednostki ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnej realizacji budżetu w oparciu o zapisy poszczególnych działów i paragrafów i zgodności wydatkowania środków z zapisami ustawy o finansach publicznych.

budżet
budżet