Dynamiczna gazyfikacja kolejnych gmin powiatu ciechanowskiego

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 04/01/2022 - 07:30
1213

PZD w Ciechanowie uzgodnił już w dniu 25.10.2021 r. na wniosek UG Opinogóra Górna gazyfikację w ciągu DP 1213W jako inwestycję celu publicznego.

Obecnie nasza jednostka i firma MSerwis24 z Ostrołęki, która wygrała przetarg ogłoszony przez Polską Spółkę Gazownictwa w formule zaprojektuj wybuduj, uzgadnia ostatnie szczegóły budowy sieci gazowej z Władysławowa do Opinogóry Górnej.

Wcześniejsze kilka bardzo rzeczowych spotkań dotyczyło uzgodnienia przede wszystkim trasy sieci gazowej oraz technologii jej wykonania.

W trakcie uzgodnień zwróciliśmy szczególną uwagę aby lokalizacja sieci gazowej w pasie drogowym w przyszłości umożliwiała dalszą budowę infrastruktury drogowej. Równie ważne jest aby w stanie nienaruszonym zachowano funkcjonujący drzewostan.

Ostatnie spotkanie dotyczyło uszczegółowienia parametrów dotyczących głębokości na jakiej ma zostać umieszczona sieć gazowa, szczególnie w technologii przewiertu sterowanego.

Decyzja administracyjna, którą wydał PZD dla firmy wykonawczej zezwalająca na umieszczenie sieci gazowej w części pasa drogowego DP 1213W w dniu 16.12.2021 r. stała się ostateczna.

Po dopełnieniu pozostałych formalności, m. in. w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie firma wykonawcza będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót dotyczących umieszczenia sieci gazowej w pasie DP 1213W. Oczywiście zgoda taka przez PZD w Ciechanowie będzie wydana.

 

 

 

1213
1213