Rozbudowa DP 1237W w m. Długołęka zakończona.

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 30/11/2021 - 09:16
1237

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI z Mławy zakończyło realizację zadania pn. „Rozbudowa DP 1237W na odcinku Opinogóra – Długołęka” o długości 4,170 km.

Zakres zadania obejmował:

- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,

- wykonanie przepustów pod koroną drogi,

- wykonanie odwodnienia w postaci rowów przydrożnych,

- przebudowę zjazdów do posesji sąsiadujących z drogą wraz z przepustami,

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej o gr. 4 cm na całym odcinku,

- ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm na całej długości,

- uzupełnienie poboczy,

- ustawienie nowego oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone zostało do końca października w terminie określonym w umowie. Wartość zadania to 4 126 000,23 zł.

Zadanie sfinansowane z następujących środków :

- Powiat Ciechanowski – 1 051 653,00 zł

- Gmina Opinogóra Górna – 350 000,00 zł

- Fundusz Rozwoju Dróg – 2 724 347,23 z ł

1237
1237
1237