Dobre wiadomości dla mieszkańców Woli Młockiej

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 18/11/2021 - 09:47
Wola Młocka
W dniu 16.11.2021 r. podpisaliśmy umowę na przebudowę DP nr 1241W przejście przez Wolę Młocką na długości 742 mb. Zakres przebudowy obejmuje: - budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 6 m, - budowę obustronnego chodnika o szer. 2 m, - wykonanie utwardzonych poboczy, - przebudowę istniejących zjazdów do posesji, - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe WAPNOPOL Adam Nowakowski z siedzibą w Glinojecku. Łączna wartość zadania wynosi 2 204 787,47 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Samorządu Miasta i Gminy Glinojeck oraz Funduszu Rozwoju Dróg. Termin wykonania przebudowy to 15.10.2022 roku. Zgodnie z załączonym i zaakceptowanym harmonogramem roboty budowlane rozpoczną się wraz z zakończeniem sezonu zimowego, w kwietniu 2022 roku.