Brak uzgodnień projektu przebudowy DP 1217W Leśna – Rutki Marszewice

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 16/11/2021 - 13:22
1217W

Już prawie 1,5 miesiąca projektant przebudowy DP 1217W oczekuje na uzgodnienia dot. zmiany przebiegu sieci wodociągowej.

Projekt do uzgodnień został przesłany do ZWiK Ciechanów w dniu 27.09.2021 i do tej pory nie został uzgodniony. Brak również jasnego stanowiska z Gminy Ciechanów czy na swoim odcinku samorząd jest skłonny uczestniczyć w kosztach przebudowy sieci wodociągowej.

Uzgodnienia w ZWiK Ciechanów i Gminie Ciechanów mają ogromne znaczenie w kontekście planów Polskiej Spółki Gazownictwa i planowanej przez nich budowy społecznie oczekiwanej , sieci gazowej na odcinku Leśna – Gąski. Planowana zmiana trasy sieci wodociągowej pozwoli na budowę sieci gazowej w pasie DP od strony północnej w miejscu obecnie przebiegającej sieci wodociągowej.

Po konsultacjach Dyrektora PZD z Prezesem ZWiK, w dniu 08.11.2021 r. w siedzibie ZWiK Ciechanów odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli :

- Zarząd ZWiK z pionem technicznym,

- Zastępca Wójta Gminy Ciechanów,

- Dyrektor PZD z pionem technicznym.

Dyrektor PZD precyzyjnie przedstawił techniczne wymogi przebudowy i zmiany trasy sieci wodociągowej oraz konieczność partycypacji w kosztach jej przebudowy.

Zarząd ZWiK Ciechanów i Zastępca Wójta Gminy Ciechanów uznali przedstawione argumenty za zasadne i podjęto zobowiązanie do szybkich działań idących w kierunku uzgodnienia przedstawionego projektu i podjęcia decyzji o ewentualnej partycypacji w kosztach jego przebudowy.

W przypadku dalszego opóźniania uzgodnień , PZD w Ciechanowie będzie zmuszony do szukania alternatywnych rozwiązań projektowych.