Narady koordynacyjne przebudowy DP Opinogóra – Długołęka

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 21/10/2021 - 08:57
1237

PRDI Mława

Zakończono układanie warstwy ścieralnej na całym 4-kilometrowym odcinku.

Aktualnie wykonywane są bitumiczne zjazdy do posesji i pól sąsiadujących z drogą.

Rozpoczęto montaż oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu drogowego.

Generalny Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zlecił podwykonawcy wykonanie zakresu prac związanych z oznakowaniem poziomym.

Konsorcjum firm KOPTRANS i MARBUD

Zakończono wykonywanie prac objętych zakresem umowy.

Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej, którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

W najbliższym czasie Wykonawca planuje wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu końcowego odbioru robót.

1237
1237
1237
1237
1237