Remont DP w m. Ruszkowo

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 04/10/2021 - 14:46
ruszkowo

Generalnemu Wykonawcy - firmie Z. U. H. MARBUD przekazany został plac budowy i w październiku rozpoczynamy remont nawierzchni drogi powiatowej w m. Ruszkowo, gm. Gołymin-Ośrodek.

Zakres robót przewiduje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym (szerokość 0,75 m),

- ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm,

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm,

- regulacje wysokościowe zjazdów.

Nowa nawierzchnia będzie miała szerokość 4,5 m.

Przypominamy, że w roku ubiegłym w m. Ruszkowo wykonaliśmy prace polegające na kompleksowym odwodnieniu. Remont nawierzchni drogi to zamknięcie zadania ważnego i oczekiwanego przez mieszkańców.

ruszkowo
ruszkowo