Inwestycja Opinogóra – Długołęka

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 30/09/2021 - 08:34
1237

Podczas narady koordynacyjnej w terenie sprawdzono stan zaawansowania prac na przebudowywanych odcinkach.

PDRI Mława

Firma prowadzi prace związane z układaniem warstwy wiążącej z masy bitumicznej.

W następnej kolejności planuje się wykonanie warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi.

Aby układać masę na całej szerokości jezdni (bez szwa) planujemy zamknięcie poszczególnych odcinków i wyznaczenie objazdów.

O zamknięciu poszczególnych odcinków drogi i planowanych objazdach poinformujemy z niezbędnym wyprzedzeniem.

Konsorcjum KOPTRANS I MARBUD

Firma wykona usunięcie wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Usunięcie i ponowne oznakowanie poziome to zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora - PZD w Ciechanowie. Prace są konieczne w związku ze stwierdzonymi błędami w technologii wykonania oznakowania grubowarstwowego i niezgodnościami z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

 

 

 

1237
1237
1237
1237
1237