Prace projektowe DP Leśna – Rutki Marszewice

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 03/09/2021 - 11:07
Lesna

W tym tygodniu odbyło się spotkanie z projektantem, Panem Cezarym Mikołajewskim dotyczące oceny zaawansowania prac projektowych przebudowy ulicy Leśnej na odcinku od pętli miejskiej do m. Rutki Marszewice.

Projektant poinformował nas, że mieszkańcy którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w konsultacjach społecznych , które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie kontaktowali się z nim bezpośrednio w sprawach zjazdów do swoich posesji i innych sprawach dotyczących projektowanego odcinka drogi.

Projektant naniósł poprawki do koncepcji, które zostały przedstawione na spotkaniu . Służby techniczne PZD dokonają analizy przedstawionej koncepcji również w kontekście planowanego przez PSG gazociągu i zmiany przebiegu sieci wodociągowej.

Omówiony został również wstępny zarys koncepcji projektu na chodnik obustronny w m. Sońsk na odcinku od ul. Nowej do DG w kierunku Koźniewa Wielkiego.

Leśna