Naprawy nawierzchni dróg powiatowych

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 14/06/2021 - 12:23

Kategoria

W ubiegłym tygodniu w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, rozpoczęliśmy prace związane z naprawą nawierzchni emulsją i grysami. Naprawy rozpoczęliśmy w m. Wola Gołymińska Gmina Gołymin, następnie poprawiamy stan nawierzchni jezdni w m. Przywilcz Gmina Grudusk. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne, dlatego prace związane z naprawą dróg emulsją i grysami będą kontynuowane na terenie pozostałych dróg Powiatu Ciechanowskiego.
naprawy naprawy