Dyrektor PZD na sesji Rady Gminy Sońsk

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 10/06/2021 - 10:49

Kategoria

W ubiegłym tygodniu Dyrektor PZD w Ciechanowie został zaproszony na sesję Rady Gminy Sońsk.

Pozytywnie, a niektórzy Radni nawet bardzo pozytywnie ocenili działania remontowe, inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej przez PZD na terenie Gminy Sońsk.

Radni, Sołtysi i mieszkańcy przy tej okazji przedstawili kilka wniosków dotyczących dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Wnioskowano m.in. o :

- uzupełnienie poboczy na odcinku od ronda w m. Gąsocin do drogi do m. Cichawy,

- naprawę nawierzchni na odcinku od m. Gąsocin do m. Kałęczyn,

- wyrównanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na terenie całej gminy,

- uporządkowanie znaków w miejscowości Sońsk.

Po spotkaniu Dyrektora z pracownikami Działu Technicznego podsumowującym udział w Sesji RG pracownicy Obwodu Drogowego rozpoczęli realizację wniosków.

sesja