Prace nad dokumentacją projektową

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 28/05/2021 - 14:02

Kategoria

Prace nad dokumentacją projektową rozpoczęte:

– Sońsk

W siedzibie PZD w Ciechanowie odbyło się spotkanie z projektantem Panem Cezarym Mikołajewskim przy udziale Pan Jarosława Muchowskiego Wójta Gminy Sońsk. Celem spotkania było omówienie wstępnej koncepcji zadania:

Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad Ciekiem Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin – Ciechanów.

Projektant przedstawił następujące założenia techniczne:

- jezdnia 6,5 m,

- obustronne chodniki o szer. 2m,

- przebudowa zjazdów sąsiadujących z drogą,

- przebudowa dwóch zatok autobusowych,

- remont obiektu mostowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Urzędu Gminy Sońsk,

- przebudowa obiektu mostowego w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z ulicą Nową w Sońsku,

- budowa kanału technologicznego.

– Leśna

W dalszej części spotkania omówiono również wstępną koncepcję dotyczącą realizacji projektu zadania :

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice.

Projektant przedstawił następujące założenia techniczne:

- jezdnia 6 m

- 3 m ciąg pieszo-rowerowo na całym odcinku,

- przebudowa wjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami gminnymi,

- przebudowa zatok autobusowych,

- budowa kanału technologicznego.

W przypadku obydwu projektów zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne.

projekty