Świetna wiadomość dla mieszkańców miejscowości Kargoszyn i Ropele

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 07/05/2021 - 11:21
Kargoszyńska
W dniu 05 maja 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od ul. Willowej w Kargoszynie do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn" Przebudowa drogi wykonana zostanie w istniejącym pasie drogowym. Przewiduje ona poszerzenie jezdni do 5,5m wykonanie poboczy o szer. 0,75m oraz przebudowę zjazdów do posesji. Ponadto wykonane będą muldy trawiaste celem poprawy odwodnienia drogi. Istniejące rowy drogowe zostaną oczyszczone a skarpy wyprofilowane. Wykonawcą zadania jest STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków . Termin wykonania zadania zaplanowano na połowę czerwca 2021r.