Narady koordynacyjne

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 22/04/2021 - 12:00

Kategoria

Narady koordynacyjne dotyczące inwestycji w Opinogórze Górnej i w rejonie Długołęki odbyły się w terenie na placu budowy. Ich głównym celem była faktyczna ocena zaawansowania i jakości wykonywanych prac oraz przepustowość drogi w trakcie ich wykonywania. Obydwie inwestycje wykonywane są zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, przy zachowaniu dużej ostrożności w stosunku do innych uczestników ruchu. PRDI Mława wykonało około 1000 m poszerzenia jezdni od strony południowej. Roboty postępują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W najbliższym czasie odbędą się badania jakości wykonanej podbudowy.

Konsorcjum firm KOPTRANS i MARBUD Ciechanów zakończyło ustawianie krawężnika po północnej stronie. Trwają prace związane z wykonywaniem przepustów pod zjazdami do nieruchomości sąsiadujących z drogą. Dodatkowo rozpoczęto wykonywanie rowu zlokalizowanego za chodnikiem. Generalny wykonawca planuje zakończyć prace związane z rowem i przepustami w tym tygodniu. Po zakończeniu prac związanych z przepustami rozpoczną się prace brukarskie.

1237W 1237W 1237W