Budżet PZD po I kw. 2021 r.

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 21/04/2021 - 14:34

Kategoria

Przy udziale wszystkich pionów i sekcji PZD w Ciechanowie podsumowaliśmy wykonanie budżetu naszej jednostki po I kwartale bieżącego roku. Dokonaliśmy również oceny zawansowania prowadzonych inwestycji i prac projektowych. Nie stwierdziliśmy żadnych zagrożeń terminowych w realizacji zadań roku 2021. Brak jest niestety na tę chwilę klarownych informacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dot. dofinansowania inwestycji w Gminie Sońsk i Gminie Glinojeck.

Wszelkie inwestycje i prace projektowe muszą być w ramach PZD na bieżąco omawiane i monitorowane. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ogromnych środków finansowych przeznaczonych w budżecie naszej jednostki na zadania w roku bieżącym oraz w latach kolejnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.