Koszenia – plany i sposoby realizacji

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 20/04/2021 - 08:12

Kategoria

Po konsultacjach z Zarządem Powiatu Ciechanowskiego, Wójtami Gmin i mieszkańcami uznaliśmy, że zakres prac sezonowych dot. utrzymania zieleni przydrożnej należy bardziej usystematyzować i doprecyzować.
Odbyło się spotkanie robocze osób funkcyjnych w tym majstra i brygadzistów Obwodu Drogowego dotyczące ustalenia i wprowadzenia w życie planu koszenia poboczy dróg powiatowych.
Do pierwszych założeń dotyczących tego zakresu prac należą :

  1. Drogi powiatowe zostały podzielone na trzy obszary.
  2. Na każdym obszarze będzie funkcjonował oddzielny zespół pracowników ze sprzętem.
  3. Koszenia rozpoczniemy od Ciechanowa w kierunku siedzib poszczególnych gmin i następnie pozostałych gminnych miejscowości.
  4. Koszenia poboczy rozpoczną się najpóźniej do 20 maja.
  5. Koszenia poboczy we wszystkich obszarach zostaną zakończone do 10 lipca.
  6. Po pierwszym koszeniu poboczy nastąpi wykaszanie pasów drogowych łącznie z rowami.

W najbliższym czasie przedstawimy mapę koszenia z odniesieniem do poszczególnych dróg powiatowych i przewidywanym terminem wykonywania prac.
Informacja ta zostanie również przekazana bezpośrednio poszczególnym samorządom.