Zwiększamy bezpieczeństwo w miejscowości Młock

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 16/04/2021 - 13:25

Kategoria

Już wcześniej podjęto działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tym obszarze:

  • ograniczono prędkość do 40 km/h,
  • zakręty zostały oznakowane znakami informacyjnymi A-3.

Jednak po sygnałach z Urzędu Gminy Ojrzeń oraz od Radnych Gminnych, po kolejnej wizji lokalnej podjęto decyzję o ustawieniu odblaskowych tablic prowadzących U-3c. Działania te mają na celu uprzedzenie kierujących pojazdami o niebezpiecznym zakręcie w prawo i konieczności zmiany kierunku jazdy w obszarze łuku.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że w ocenie PZD w Ciechanowie głównym powodem niebezpiecznych zjawisk jest to, że kierowcy nie przestrzegają obowiązującego na terenie całej miejscowości ograniczenia prędkości do 40 km/h i w konsekwencji na niebezpiecznych zakrętach tracą panowanie nad pojazdami.

Zwróciliśmy się jednocześnie do KPP w Ciechanowie o wzmożenie kontroli prędkości w rejonie m. Młock.

U-3c