Bieżące remonty dróg powiatowych

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 07/04/2021 - 11:38

Kategoria

W ubiegłym tygodniu pracownicy Obwodu Drogowego dokonali niezbędnego remontu odcinka drogi nr 1208W od m. Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu w kierunku m. Łukowo. W obszarze tym obserwujemy intensywny ruch ciężkich pojazdów. Doprowadziło to do poważnego uszkodzenia nawierzchni jezdni. Nastąpiła konieczność wykonania prac ziemnych i wymiany warstw konstrukcyjnych drogi. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych poprawiona zostanie również nawierzchnia jezdni.