Wycinka i pielęgnacja drzew zakończona

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 07/04/2021 - 11:26

Kategoria

Zakończyliśmy zadanie związane z pielęgnacją koron i wycinką drzew na terenie powiatu ciechanowskiego . Wycinka i pielęgnacja dotyczyła I etapu, gdzie decyzje zostały wydane przez Wójtów poszczególnych gmin. Usuwane były głównie drzewa gatunku topola kanadyjska. Konary i gałęzie topoli są bardzo kruche. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych występuje ich obłamywanie, co powoduje duże niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg i chodników powiatowych. Istotny wpływ na bezpieczeństwo i widoczność na drodze ma również wykonana pielęgnacja koron drzew w ciągu drogi Ciechanów - Chotum – Modła i Ciechanów – Rutki Marszewice – Sulerzyż. W Ciechanowie przy ul. Sońskiej , w m. Sońsk i m. Ciemniewo wykonane cięcia korygujące pozytywnie wpłynęły na komfort pieszych podczas korzystania z chodnika i pobocza. W roku bieżącym inwentaryzacja drzew przy kolejnych drogach powiatowych będzie kontynuowana.
wycinka wycinka wycinka