ZP.231.9.2019

2019-05-07 przez Emilia Pajewska

udzielenie zamówienia - Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów i drogi nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto w miejscowości Gołotczyzna o długości 714,00 m

application/pdf 000_pytnie i odpowiedz.pdf (350.2 kB)

application/pdf 000_zmiana SIWZ.pdf (69.3 kB)

application/pdf 01_ogloszenie o zamowieniu.pdf (93.6 kB)

application/pdf 02_SIWZ_chodnik_Golotczyzna.pdf (387.9 kB)

application/msword 03_zalacznik_1 do_SIWZ_formularz_oferty.doc (96.3 kB)

application/msword 04_zalacznik_2_do_SIWZ_oswiadczenie_spelnianie_ warunkow.doc (18.4 kB)

application/msword 05_zalacznik_3_do_SIWZ_oswiadczenie_brak_podst_wykl.doc (21.0 kB)

application/msword 06_zalacznik_4_do_SIWZ_umowa.doc (163.3 kB)

application/msword 07_zalacznik_5_do_SIWZ_wykaz_robot.doc (19.5 kB)

application/msword 08_zalacznik_6_do_SIWZ_wykaz_osob.doc (18.4 kB)

application/msword 09_zalacznik_7_do_SIWZ _zobowiazanie_podm_trze.doc (18.4 kB)

application/pdf 1 - informacja z otwarcia.pdf (107.0 kB)

application/pdf 1-ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (47.8 kB)

application/msword 10_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie o braku_orzeczenia_zakazu.doc (14.3 kB)

application/pdf 22-ogloszenie o zmianie ogloszenia o udzieleniu.pdf (32.3 kB)

application/pdf 25_04_2019_zawiadomienie.pdf (776.7 kB)

application/pdf BIOZ.pdf (75.6 kB)

application/pdf D.00.00.00. Chodnik Golotczyzna.pdf (181.9 kB)

application/pdf D.01.01.01. odtworzenie trasy chodnik Golotczyzna.pdf (119.3 kB)

application/pdf D.01.02.01.karczowania chodnik Golotczyzna.pdf (91.1 kB)

application/pdf D.01.02.02. zdjecie humusu chodnik Golotczyzna.pdf (97.1 kB)

application/pdf D.01.02.04. roboty rozbiorkowe chodnik Golotczyzna.pdf (98.0 kB)

application/pdf D.02.00.01.Roboty ziemne wymagania ogolne chodnik Golotczyzna.pdf (152.9 kB)

application/pdf D.02.01.01. Roboty Ziemne chodnik Golotczyzna.pdf (137.1 kB)

application/pdf D.02.03.01. nasypy chodnik Golotczyzna.pdf (173.7 kB)

application/pdf D.03.01.03. przepusty pod korona drogi z rur PVC chodnik Golotczyzna.pdf (126.3 kB)

application/pdf D.04.01.01. koryto z profil. zageszcz. podloza chodnik Golotczyzna.pdf (121.0 kB)

application/pdf D.04.02.01(02. warstwa mrozoochronna chodnik Golotczyzna.pdf (108.9 kB)

application/pdf D.04.02.01.w odsaczajaca chodnik Golotczyzna.pdf (103.0 kB)

application/pdf D.04.04.00. Podbudowa z kruszywa Wymagania ogolne chodnik Golotczyzna.pdf (151.5 kB)

application/pdf D.04.04.01. podbudowa kruszywo natur 15 cm chodnik Golotczyzna.pdf (152.1 kB)

application/pdf D.04.04.02. podb lamane chodnik Golotczyzna.pdf (159.7 kB)

application/pdf D.05.03.23a Nawierzchia z kostki brukowej chodnik Golotczyzna.pdf (122.3 kB)

application/pdf D.06.01.01.skarpy azury Golotczyzna.pdf (118.5 kB)

application/pdf D.06.02.01.p. pod zjazdami chodnik Golotczyzna.pdf (117.2 kB)

application/pdf D.06.04.01 remont rowow chodnik Golotczyzna.pdf (123.9 kB)

application/pdf D.07.05.01. Bariery 11a chodnik Golotczyzna .pdf (602.7 kB)

application/pdf D.08.01.01. krawezniki chodnik Golotczyzna.pdf (162.6 kB)

application/pdf D.08.03.01.obrzeza chodnik Golotczyzna.pdf (135.9 kB)

application/pdf D.08.05.01.sciek z kostki chodnik Golotczyzna.pdf (131.0 kB)

application/pdf D.08.05.01.sciek z plytek chodnik Golotczyzna.pdf (107.4 kB)

application/pdf Kosztorys ofertowy.pdf (66.6 kB)

application/pdf opis techniczny.pdf (207.2 kB)

application/msword oswiadczenie grupa kapitalowa.doc (18.4 kB)

application/pdf Przedmiar.pdf (84.1 kB)

application/pdf Rys. 2.1 PZT.pdf (581.5 kB)

image/jpeg Rys. 2.2 PZT-1-min.jpg (1.7 MB)

application/pdf Rys. 3 Profil.pdf (415.3 kB)

application/pdf Rys. 4 Przekroje poprzeczne.pdf (172.5 kB)

application/pdf Rys. 5. Przekroje konstrukcyjne.pdf (589.2 kB)

application/pdf rys. 6.1 - konstrukcja zjazdu indywidualnego.pdf (87.6 kB)

application/pdf rys. 6.2 - konstrukcja zjazdu na pole.pdf (99.9 kB)

application/pdf Rys. 7 Sciek podchodnikowy.pdf (1.0 MB)

application/pdf SST Goloczyzna.pdf (207.2 kB)

application/pdf tabela robot ziemnych.pdf (32.3 kB)

application/pdf wykaz przepustow.pdf (59.2 kB)

application/pdf wykaz sciekow podchodnikowych.pdf (114.0 kB)

application/pdf wykaz zjazdow.pdf (51.9 kB)

Wróć