ZP.231.9.2019

2019-04-15 przez Emilia Pajewska

informacja z otwarcia ofert- Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów i drogi nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto w miejscowości Gołotczyzna o długości 714,00 m

Wróć