ZP.231.6.2018

2019-02-28 przez Emilia Pajewska

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Wynajem samochodów wraz z kierowcami do wykonywania w 2019 r. prac z zakresu utrzymania dróg powiatowych (konserwacyjnych i utrzymaniowych

Wróć