ZP.231.28.2019

2019-07-12 przez Emilia Pajewska

zawiadomienie o wyborze oferty - Przetarg nieograniczony - Wykonanie ,,drenażu francuskiego" na odcinku od km 3+635,00 do km 3+901,00 drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka w miejscowości Kąty, strona lewa

Wróć