ZP.231.24.2019

2019-06-06 przez Emilia Pajewska

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo- Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397,00 do km 6+215,00

application/pdf 02_SIWZ_Pajewo.pdf (384.8 kB)

application/msword 03_zalacznik_1 do_SIWZ_formularz_oferty.doc (96.3 kB)

application/msword 04_zalacznik_2_do_SIWZ_oswiadczenie_spelnianie_ warunkow.doc (18.4 kB)

application/msword 05_zalacznik_3_do_SIWZ_oswiadczenie_brak_podst_wykl.doc (21.0 kB)

application/msword 06_zalacznik_4_do_SIWZ_umowa.doc (163.8 kB)

application/msword 07_zalacznik_5_do_SIWZ_wykaz_robot.doc (19.5 kB)

application/msword 08_zalacznik_6_do_SIWZ_wykaz_osob.doc (18.4 kB)

application/msword 09_zalacznik_7_do_SIWZ _zobowiazanie_podm_trze.doc (18.4 kB)

application/pdf 1) drogPajewo Gołymin Plan sytuacyiny aktualny 13.12.2014- 1 Układ6.pdf (3.1 MB)

application/pdf 2) drogPajewo Gołymin Plan sytuacyiny aktualny 13.12.2014-2 Layout2.pdf (1.8 MB)

application/pdf 3) drogWróblewo Gołymin profil podłużny 21.12.2014- 3Model.pdf (192.2 kB)

application/pdf 4) drogWróblewo Gołymin przekroje poprzeczne 21.12.2014-Model.pdf (156.3 kB)

application/pdf 5) drogWróblewo Gołymin przekroje poprzeczne 21.12.2014-3Model.pdf (146.4 kB)

application/pdf 6) drogWróblewo Gołymin przekroje normalne 21.12.2104-Model.pdf (1.6 MB)

application/pdf 7) drogWróblewo Gołymin geometria zjazdów 21.12.2014-1 Model.pdf (114.4 kB)

application/pdf 8) drogWróblewo Gołymin geometria zjazdów 21.12.2014-2 Model.pdf (116.7 kB)

application/pdf 9) drogWróblewo Gołymin geometria zjazdów 21.12.2014- 3 Model.pdf (113.7 kB)

application/pdf 10) drogWróblewo Gołymin szczegóył przepustów 21.12.2014-1Model.pdf (303.5 kB)

application/msword 10_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie o braku_orzeczenia_zakazu.doc (14.3 kB)

application/pdf 11) drogWróblewo Gołymin szczegóył przepustów 21.12.2014- 2 Model.pdf (303.8 kB)

application/pdf 11_INFORMACJE DODATKOWE DO SST.pdf (63.8 kB)

application/pdf 12) drogWróblewo Gołymin plan oznakowania 31.12.2014-1-2.pdf (1.7 MB)

application/pdf 13) drogWróblewo Gołymin plan oznakowania 31.12.2014-1-3.pdf (2.0 MB)

application/pdf 14) drogOpis PZD Ciechanów dr nr 1212W Gołymin 2014.pdf (375.5 kB)

application/pdf 15) drogSST droga nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek.pdf (3.2 MB)

application/pdf 16) drogPrzepusty Gołymin 2014.pdf (112.7 kB)

application/pdf 17 przepusty.pdf (50.4 kB)

application/pdf 18Roboty ziemne.pdf (85.1 kB)

application/pdf geo_część tekstowa..pdf (217.2 kB)

application/pdf geo_GEOTECH GOŁYMIN 2014.pdf (282.4 kB)

image/jpeg geo_załącznik nr 1.-1.jpg (789.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 2.1..pdf (243.0 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 2.2..pdf (201.2 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 2.3..pdf (231.2 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 2.4..pdf (257.0 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 2.5..pdf (246.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 2.6..pdf (213.5 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 3..pdf (838.6 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.1..pdf (833.7 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.2..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.3..pdf (834.0 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.4..pdf (834.8 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.5..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.6..pdf (834.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.7..pdf (834.1 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.8..pdf (834.0 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.9..pdf (834.1 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.10..pdf (834.3 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.11..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.12..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.13..pdf (834.1 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.14..pdf (833.7 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.15..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.16..pdf (833.7 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.17..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.18..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.19..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.20..pdf (834.3 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.21..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.22..pdf (834.1 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.23..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.24..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.25..pdf (834.3 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.26..pdf (834.5 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.27..pdf (834.6 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.28..pdf (834.5 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.29..pdf (833.6 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.30..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.31..pdf (834.1 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.32..pdf (833.8 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.33..pdf (834.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.34..pdf (834.2 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.35..pdf (834.2 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.36..pdf (833.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.37..pdf (834.3 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 4.38..pdf (834.2 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 5.1..pdf (147.0 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 5.2..pdf (135.4 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 5.3..pdf (134.9 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 5.4..pdf (120.6 kB)

application/pdf geo_załącznik nr 5.5..pdf (138.3 kB)

application/pdf 011-ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (47.5 kB)

application/pdf 1 - informacja z otwarcia.pdf (103.8 kB)

application/msword 10_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie o braku_orzeczenia_zakazu.doc (14.3 kB)

application/pdf zawiadomienie.pdf (442.2 kB)

Wróć