ZP.231.23.2019

2019-05-29 przez Emilia Pajewska

udzielenie zamówienia - przetarg - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Soboklęszcz - Gąsocin o długości 631 m od km 17+268,0

Wróć