SBBHP.231.19.2017

2017-09-15 przez Janina Trawińska

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1231W Glinojeck - Żeleźnia - Krusz polegająca na wykonaniu odcinka chodnika w miejscowości Glinojeck od km 1+070,00 do km 1+287,14

Wróć