Kierownik PZD

 

mgr inż Józef Waldemar Borkowski

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

tel.: 23 672 54 14