Zgłoszenie szkody

W przypadku wystąpienia szkody należy:

Złożyć pisemnie do Powiatowego Zarządu Dróg zgłoszenie zawierające:
- adres korespondencyjny poszkodowanego
- opis zdarzenia (ulica, data. godzina, kierunek jazdy, przyczynę zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
- dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
- szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe)
- w przypadku pojazdów mechanicznych do wniosku należy dołączyć kserokopię  dowodu rejestracyjnego (obie strony) oraz ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu osobistego, notatkę policyjną
Wniosek wraz załącznikami złożyć należy:
- osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie
- listownie na adres siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

 

 

Ostatnia modyfikacja 2013-02-06 przez Janina Trawińska.

Wróć

Przydatne kontakty

nazwisko imię telefon e-mail
Emilia Pajewska 23 673 78 14 e.pajewska@pzdciechanow.pl

Dokumentacja

Pliki umieszczone na stronie zapisane są w formacie PDF.
- Do ich odczytu konieczne jest posiadanie czytnika plików PDF.
- Ze względu na wielkość załączników, niektóre pliki udostępniamy w wersji spakowanej ZIP.
W przypadku problemu z pobraniem lub otwarciem załączników prosimy o kontakt z naszym pracownikiem tel.: 23 673 78 14