Lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń w pasie drogowym

Lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wraz z załącznikami:
 -  Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizowanego urządzenia,

 -  Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje

 

Po uzyskaniu od zarządcy drogi zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych w pasie drogi powiatowej wnioskodawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu budowlanego, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych. Następnie, przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym lub zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o wydanie zezwoleniana lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

 

Ostatnia modyfikacja 2019-09-05 przez Emilia Pajewska.

Wróć

Przydatne kontakty

nazwisko imię telefon e-mail
Emilia Pajewska 23 673 78 14 e.pajewska@pzdciechanow.pl

Dokumentacja

Pliki umieszczone na stronie zapisane są w formacie PDF.
- Do ich odczytu konieczne jest posiadanie czytnika plików PDF.
- Ze względu na wielkość załączników, niektóre pliki udostępniamy w wersji spakowanej ZIP.
W przypadku problemu z pobraniem lub otwarciem załączników prosimy o kontakt z naszym pracownikiem tel.: 23 673 78 14