OBWIESZCZENIE

2019-09-03 przez Emilia Pajewska

OBWIESZCZENIE STAROSTY CIECHANO0WSKIEGO Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 R. O WYDANIU DECYZJI NR 561/2019 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo od km 5+447,00 do km 6+070,50", zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

Wróć